Bow shootout – SAS Courage #55 vs PSE razorback #30 vs SAS siege #55Simple review & shootout of three bows..
SAS Courage #55 recurve vs PSE razorback #30 recurve vs SAS siege #55 compound –
Also great Huntingdoor aluminum ‘all-around’ arrows & OMP Adventure 2 tube quiver..

SAS Courage Takedown Recurve Bow, #55 – http://amzn.to/2rICrxy

PSE Razorback Recurve Bow, 30# – http://amzn.to/2tfhRHc

SAS Siege 55 lb 29” Compound Bow – http://amzn.to/2rJ0oVy

Huntingdoor 31″ Aluminum Arrows 12 – http://amzn.to/2rDC2RV

OMP Adventure 2-Tube Quiver – http://amzn.to/2rrQxEi

Camera:
Nikon Coolpix B500 – http://amzn.to/2v0Rc3x

source