3D BIM model SvF STUUkážka rozpracovaného modelu Stavebnej fakulty zvonku, ako aj zvnútra. S poukázaním na možné využitie pre uľahčenie navigácie v budove – takto sa napr. dostanete na dekanát SvF.
To je ale iba jedno z možných využití BIM modelu.
Viac o informačnom modelovaní budov (z ang. Building Information Modeling – BIM) si môžete prečítať napríklad na Wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_model_budovy alebo stránkach BIM asociácie Slovensko http://bimas.sk/clanky/5/co_je_bim

source